Monday, December 3, 2012

Malayalam films in 17th IFFK 2012In Competition Section
1. Bhoomiyude Avakashikal
    Dir: T.V.Chandran/Malayalam/114min/2012
2. Shutter
    Dir: Joy Mathew/Malayalam/136min/2012
In Malayalam Cinema Today Section
1. A Document of Separation/ Ozhimuri
    Dir: Madhupal/Malayalam/126min/2012
2. Chayiliam
    Dir: Manoj Kana/Malayalam/118min/2011
3. Clour of Sky/Akashathinte Niram
    Dir: Dr. Biju/Malayalam/117min/2011
4. Friday
    Dir: Lijin Jose/Malayalam/103min/2012
5.  Indian Rupee
    Dir: Ranjith Balakrishnan/Malayalam/155min/2011
6.  In Recent Times…/Ee Adutha Kaalathu…
    Dir: Arun Kumar Aravind/Malayalam/160min/2012
7. Ithramaathram
    Dir: K.Gopinathan/Malayalam/98min/2012

No comments: